<% strPage = request("page") if strPage = "" then strPage = "1" end if if strPage = "1" then strNextPage = "2" end if if strPage = "2" then strNextPage = "3" end if if strPage = "3" then strNextPage = "1" end if %> Brave Arkitektkontor


Brave Arkitektkontor är ett litet kontor med stort engagemang. Organisationen är dynamisk och samarbetspartners/kompetens väljs för att säkerställa kvalitet och kapacitet.

Målsättning:
Att genom kreativt arbete designa effektiva byggnader/lösningar.
Att optimera byggprocessen.
Att tänka långsiktigt.

Vi levererar:
Genomarbetade planer.
Smarta lösningar.
Beprövade och innovativa konstruktioner med lång livslängd.
Ljus & Rymd.
Vi levererar det som våra uppdragsgivare inte visste att de behöver...

Arkitekt Per-Olof Kippel
Medarbetare Tobias Gagner
 
<% if strPage = "1" then %> <% end if %> <% if strPage = "2" then %> <% end if %> <% if strPage = "3" then %> <% end if %>
Brave Arkitektkontor
Kärngatan 1
273 97 Tomelilla

Tel: 0417-12210
E-mail: info@bravearkitektkontor.se